SOTO 2017 – Ziua II

SOTO 2017 ziua II Dr Dan Tarnita

SOTO 2017 ziua II Dr Jeroenj Var Der List 1

SOTO 2017 ziua II Dr Jeroenj Var Der List 2

SOTO 2017 ziua II Dr Maria Stoica

SOTO 2017 ziua II Dr Nicolae Erhan

SOTO 2017 ziua II Prof Dr Wilhelm Friedl 1

SOTO 2017 ziua II Prof Dr Wilhelm Friedl 2

SOTO 2017 ziua II Dr Andrzej Kolbuszewski

SOTO 2017 ziua II Dr Balczo Dorothea

SOTO 2017 ziua II Dr Blerim Qosaj

SOTO 2017 ziua II Dr Christian Heis