Portret Gorun

RECENZIE: Nicolae Gorun – Caiete de traumatologie osteoarticulară specială. Vol. IX „Genunchiul”

Nicolae Gorun - Caiete de traumatologie osteoarticulară speciala. Vol. IX -Genunchiul-

D-l. Acad. Prof. Univ. Dr. Nicolae Gorun, doctor în Ştiinţe Medicale, doctor honoris causa, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Academiei de Ştiinţe Medicale, cercetător ştiinţific principal gr. I, laureat al Academiei Române și Academiei Oamenilor de Știință din România, a lansat, cu prilejul Conferinței SOTO (Societatea de Ortopedie şi Traumatologie a Ortopezilor Olteni) cu participare internaţională, desfăşurată în luna octombrie la Caracal, o  nouă şi valoroasă lucrare intitulată: „Caiete de traumatologie osteoarticulară specială”, Vol. IX, „Genunchiul”.

Cartea este publicată la Editura „Curtea Veche”, Bucureşti, într-o realizare grafică deosebită.

Volumul actual este conceput în spiritul tratatelor de chirurgie ortopedică, astfel încât cititorul are la dispoziţie nu numai noţiuni de clinică şi tehnică chirurgicală, dar şi date de anatomie, fiziologie şi căi de abord. Experienţa personală ilustrată statistic şi imagistic încununează valoarea incontestabilă a acestui tratat.

Patologia genunchiului reprezintă un capitol important şi dificil al ortopediei şi traumatologiei. Pentru analiza acestui capitol de patologie sunt necesare cunoştinţe solide de anatomie, fiziologie, tehnică operatorie, toate grupate într-o concepţie armonioasă.

Monografia conţine 793 pagini structurate în 10 capitole, fiind  ilustrată cu figuri explicative şi imagini radiografice excelent realizate.

Capitolul I analizează date de anatomie descriptivă, anatomie topografică, descriind, pe rând şi în amănunţime, articulaţia genunchiului: condilii femurali, platoul tibial, rotula, aparatul ligamentar, planul muscular  şi aponevrotic, meniscurile, vascularizaţia şi inervaţia. Sunt analizate date de anatomie functională, cum ar fi stabilitatea genunchiului, biomecanica articulaţiei femuro-patelare si femuro-tibiale, noţiuni de statică şi dinamică articulară.

În capitolul II, sunt prezentate date despre examenul clinic şi imagistic al genunchiului normal, fiind explicate cu claritate: examenul clinic al genunchiului, mişcările articulaţiei genunchiului, elemente de mobilitate a genunchiului, precum şi reperele ce trebuie urmărite în cursul acestei examinari. Măsuratorile efectuate la nivelul genunchiului sunt sistematizate în raport cu reperele osoase binecunoscute. Examenul imagistic cuprinde radiografii ale genunchiului de faţă si profil, realizate atât în decubit, cât şi în incărcare.

          Capitolul III cuprinde examenul clinic şi imagistic al genunchiului traumatizat, descriind date despre anamneză, examenul subiectiv, examenul obiectiv, mobilitatea anormală şi limitarea mobilitatii genunchiului, testele de evaluare a mobilităţii anormale, precum şi măsuratorile care se efectuează. Examinările imagistice sunt redate în amănunţime, relevând rolul artroscopiei, scintigrafiei, tomografiei computerizate şi rezonanţei magnetice.

Capitolul IV analizează căile chirurgicale de abord asupra genunchiului. Sunt luate în discuţie căile anterioare, căile anterolaterale, caile pararotuliene de tip Langenbeck, căile laterale şi căile posterioare, precizându-se pentru fiecare indicaţiile terapeutice, tehnica chirurgicală cu descrierea fiecărui timp operator, riscurile şi incidentele intervenţiei chirurgicale.

O atenţie aparte este acordată căilor de abord artroscopice cu descrierea portalurilor principale şi cele accesorii, ce permit efectuarea unei intervenţii complexe şi minim invazive.

Capitolul V este destinat fracturilor oaselor genunchiului, redând în amănunţime fracturile femurului distal, platoului tibial, peroneului şi rotulei. Sunt integrate noţiuni cu privire la  istoricul afecţiunilor, anatomia patologică, clasificarea şi tratamentul acestor leziuni. Nu lipseşte clasificarea AO, foarte bine documentată si relevantă din punct de vedere clinic. În ceea ce priveste tratamentul, autorul  descrie tratamentul ortopedic (imobilizarea gipsată, tracţiunea transcheletică) şi tratamentul chirurgical.

De o reală importanţă este explicarea tehnicii osteosintezei cu placă blocată tip LISS, prin abord minim invaziv (MIPPO). Sunt prezentate cazuri din arhiva personală. Fracturile rotulei sunt abordate într-un mod amănunţit, descriind formele clinice clasice, dar şi formele particulare, precum şi tipurile de osteosinteză cu variantele ei. Fracturile extremității superioare a tibiei sunt redate complex, nelipsind clasificarea AO şi clasificarea Schatzker. Tratamentul este descris cât mai pe larg şi face precizări şi la complicaţiile ce ar putea să apară.

Capitolul VI descrie luxaţiile genunchiului, prezentând date generale, patogenie, clasificare, examen clinic, diagnostic, posibilităţi de tratament şi complicaţi. Luxaţiile de rotulă reprezintă un subcapitol important,  integrând noţiuni de anatomie patologică, clasificarea, tratamentul modern, din care nu lipsește tehnica MPFL, însă autorul  menționează şi procedee clasice  cum ar fi procedeul Fèvre-Dupuis. Luxaţiile tibio-peroniere sunt analizate într-un subcapitol separat, cu referire la examenul clinic şi tratamentul acestora.

          Capitolul VII cuprinde noţiuni despre contuziile articulare şi periarticulare. Acestea sunt discutate mai rar în literatura românească, fiind redate pe larg în actuala monografie. Sunt prezentate date de anatomie patologică, clasificarea, evoluţia şi tratamentul acestor leziuni, un subcapitol important se referă la experienţa personală în tratamentul chiurgical al contuziilor de genunchi pe o perioada de 51 ani, prezentând peste 130 de cazuri rezolvate în această perioadă.

Capitolul VIII se referă la leziunile ligamentare şi ale meniscurilor genunchiului, insistând pe modul de abordare în decursul timpului cu date de anatomie patologică, clasificare, examen clinic şi radiologic, tratament, autorul descriind si un sistem de cotare a acestor leziuni. Tratamentul analizat ortopedic  şi  chirurgical este redat în amănunţime cu descrierea metodelor clasice şi a celor actuale moderne.

Capitolul IX descrie plăgile articulare, bine analizate clinic şi imagistic. De o reală importanţă este descrierea posibilităţilor de tratament şi exemplificarea cu date despre pacienţi din bogata cazuistica proprie.

Capitolul X cuprinde leziuni ale structurilor moi ale complexului cvadricipal, evaluează leziunile tendonului cvadricipital, ruptura aripioarelor rotuliene şi a ligamentului rotulian. Sunt prezentate date importante asupra tratamentului acestor leziuni, bazate pe vasta experienţă personală.

Monografia se incheie cu o bibliografie amplă ce cuprinde aproape 900 titluri din literatura românească şi internaţională de specialitate, incluzând şi o serie de lucrări elaborate de către autor.

Experienţa personală este bazată pe cazuri rezolvate în decursul timpului, însoţite de imagini radiologice excelent realizate.

Volumul IX din seria „Caietelor de Traumatologie Osteo-articulară Specială” are 3 calităţi esenţiale cu care Dl. Prof. Nicolae Gorun ne-a obişnuit: este scrisă cursiv, are o iconografie foarte bogată şi se bazează pe o vastă experienţă acumulată cu pricepere şi perseverenţă în modul de documentare a cazuisticii rezolvate.

Parcurgând recenta monografie constatăm aspectul grafic deosebit şi calitatea ireproşabilă a imaginilor, conţinutul ştiinţific cu aducerea la zi a problemelor de patologie a articulatiei genunchiului, care o fac deosebit de utilă şi binevenită pentru practica medicală.

Lucrarea de faţă este o noutate pentru ortopedia şi traumatologia românească, deoarece reprezintă o lucrare de referinţă şi, în acelaşi timp o, sinteză a amplei experienţe în teoria şi practica specialităţii noastre.

           Sistematizarea cu grijă a materialului şi bogăţia informaţiei filtrate prin prisma experienţei personale a desăvârşitului profesionist şi om de ştiinţă care este D-l Acad. Prof. Univ. Dr. Nicolae Gorun, evidenţiază încă o dată contribuţia şcolii româneşti de ortopedie la dezvoltarea acestui domeniu.

          Consider această monografie a D-lui Acad. Prof. Univ. Dr. Nicolae Gorun, creator de şcoală medicală, ca fiind deosebit de valoroasă, bine argumentată, cu o contribuţie remarcabilă în domeniul tratamentului afecțiunilor traumatice ale genunchiului, reprezentând o importantă şi generoasă bază de date pentru specialişti.

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomoaia
(UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca),
Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România

RECENZIE – Nicolae Gorun – Caiete de traumatologie osteoarticulara speciala - fisier .PDF

IMG_3184

 

Posted in Evenimente.